Taidehistorian seura https://edition.fi/ths <p><span style="font-weight: 400;">Taidehistorian seura ry – Föreningen för Konsthistoria rf on vuodesta 1973 toiminut tieteellinen seura, joka edistää taidehistorian alaa Suomessa. <em>Taidehistoriallisia tutkimuksia – Konsthistoriska studier -</em>julkaisusarjan päätoimittajana toimii Taidehistorian seuran puheenjohtaja. Julkaistavista aineistoista päättää seuran hallitus.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"> </span></p> fi-FI Taidehistorian seura Taidehistoria menee metsään! https://edition.fi/ths/catalog/book/868 <p style="font-weight: 400;"><em>Taidehistoria menee metsään!</em> Yhdistää taiteen, tieteen ja museon. Monipuolisessa ja ajankohtaisessa artikkelivalikoimassa käsitellään taiteilijoita, taideteoksia, keräilyä ja taidehistoriaa. Kirja liittyy taidehistoriallisen tutkimuksen seminaariin, jonka Gösta Serlachiuksen taidesäätiö ja Serlachius-museot järjestävät joka toinen vuosi Mäntässä. Seminaari tuo yhteen asiantuntijoita, toimii foorumina ajankohtaiselle taidehistorialliselle tutkimukselle ja edistää kotimaista taiteentutkimusta sekä tiedon saavutettavuutta myös yliopistokaupunkien ulkopuolella. Julkaisu valottaa uusista näkökulmista Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmaa, johon kuuluu niin vanhaa eurooppalaista taidetta, Suomen kultakauden taidetta kuin nykytaidettakin.</p> Susanna Aaltonen Roni Grén Juhana Lahti Tomi Moisio Lauri Ockenström Ville Lukkarinen Kersti Tainio Lotta Nylund Minna Tuominen Markku Valkonen Pekka Niemelä Teppo Jokinen Sandra Lindblom Hanne Tikkala Seppo Hornytzkyj Timo Huusko Tutta Palin Copyright (c) 2023 Susanna Aaltonen, Roni Grén, Juhana Lahti, Tomi Moisio, Lauri Ockenström; Ville Lukkarinen, Kersti Tainio, Lotta Nylund, Minna Tuominen, Markku Valkonen, Pekka Niemelä, Teppo Jokinen, Sandra Lindblom, Hanne Tikkala, Seppo Hornytzkyj, Timo Huusko, Tutta Palin 2023-08-17 2023-08-17 Kuvia lähellä https://edition.fi/ths/catalog/book/673 <div class="page" title="Page 1"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p><em>Kuvia lähellä – Taidehistoriallisia tulkintoja ja tutkimusasenteita</em> on Turun yliopiston taidehistorian professori Tutta Palinille omistettu juhlakirja. Sen artikkeleissa lähestytään modernismia, tekijyyden kysymyksiä ja kuvien tulkintatapoja eli aihepiirejä ja tutkimusalueita, jotka ovat olleet tärkeitä myös Palinin omassa tutkijantyössä. <em>Kuvia lähellä</em> -kirjassa pohditaan erilaisin tutkimusasentein ja kirjoitusottein ajankohtaisia taiteen ja kuvien tutkimisen ja analysoimisen kysymyksiä liittyen muun muassa havaitsemiseen, toimijuuteen ja sukukupuoleen.</p> </div> </div> </div> </div> Johanna Frigård Roni Grén Katve-Kaisa Kontturi Riikka Niemelä Isabel Wünsche Timo Huusko Kai Stahl Eeva Hallikainen Riikka Stewen Eeva Maija Viljo Marie-Sophie Lundström Altti Kuusamo Annika Landmann Kari Kotkavaara Päivi Setälä Kirsi Saarikangas Hanna Johansson Anna Rådström Juhana Lahti Copyright (c) 2023 Kirjoittajat 2023-05-31 2023-05-31