Suomen etnologien yhdistys Ethnos ry toimii eri aloilla etnologian ja kansatieteen parissa työskentelevien ihmisten tieteellisenä ja tiedepoliittisena yhdistyksenä ja yhdyssiteenä. Ethnos ry edistää ja tekee tunnetuksi etnologista tutkimusta ja tieteenalaa. 

Ethnoksen julkaisutoiminta on yksi keskeinen osa kansatieteellisen tutkimuksen edistämistä ja tunnetuksi tekemistä. Ethnos on tuottanut julkaisuja vuodesta 1985. Julkaisut on tarkoitettu alan tutkijoille, opiskelijoille ja muille kirjojen aihepiiristä kiinnostuneille. Julkaisut ovat laajalti ymmärrettäviä yleistajuisen ilmaisunsa ansiosta.

___________

Finlands etnologförening Ethnos rf är en vetenskaplig och vetenskapspolitisk förening och förbindelselänk mellan människor som arbetar med etnologi på olika fält. Ethnos rf främjar och synliggör etnologisk forskning och etnologi som vetenskap.

Ethnos publiceringsverksamhet utgör en central del av att främja och synliggöra etnologisk forskning. Ethnos har bedrivit publiceringsverksamhet sedan 1985. Publikationerna är riktade till forskare och studerande i etnologi, samt den intresserade allmänheten. Publikationerna strävar till att nå ut brett, med ett klart och begripligt uttryck.