Acta Byzantina Fennica, Supplementa

1 nimikettä
 Acta Byzantina Fennica, Supplementa

Acta Byzantina Fennica, Supplementa on Bysantin tutkimuksen seuran julkaisema Acta Byzantina Fennican suomenkielinen sisarsarja. Kaikki sarjassa julkaistavat tektit käyvät läpi vähintään kahden riippumattoman asiantuntijan suorittaman ennakkoarvioinnin. Seura ottaa mielellään vastaan ehdotuksia julkaisuiksi.

Verkkokirjan ISSN 2737-2219