Taiteen ja taidon taitajiksi: Perusopetuksen arviointiosaamista kehittämässä

Kokoomateoksen Hiltunen, Knif ja Manninen (2023) kansikuva.

Kirjoittajat

Mirja Hiltunen, Lapin yliopisto; Mirja Hiltunen, Lapin yliopisto; Leena Knif, Helsingin yliopisto; Leena Knif, Helsingin yliopisto; Annamari Manninen, Lapin yliopisto; Annamari Manninen, Lapin yliopisto; Katja Sutela, Oulun yliopisto; Sanna Kivijärvi, Taideyliopisto; Elina Härkönen, Lapin yliopisto; Titta Suvanto, Emerita; Tommi M. Norppa, Jyväskylän yliopisto; Sanna Palomäki, Jyväskylän yliopisto; Arja Sääkslahti, Jyväskylän yliopisto; Marja Myllykangas; Auli Saarinen, Helsingin yliopisto; Elina Laakso, Taideyliopisto

Avainsanat:

taito- ja taideaineet, arviointi, perusopetus, päättöarviointi, arviointikriteerit, taidekasvatus

Tiivistelmä

Taiteen ja taidon taitajiksi -julkaisun artikkelit tukevat kriteeriperustaisen oppimisen arvioinnin toteuttamista perusopetuksen arjessa ja antavat tietoa muun muassa arvioinnin yhdenvertaisuuteen liittyvistä seikoista. Julkaisu on laadittu vastaamaan erityisesti opettajankouluttajien ja kentän opettajien osoittamaan tutkimustarpeeseen ja tuomaan esiin moninaisia lähestymistapoja TT-aineiden arvioinnissa.

Kokoomateoksen Hiltunen, Knif ja Manninen (2023) kansikuva.

Julkaistu

2023-12-31

Verkkokirjan ISSN

1799-960X

Painetun kirjan ISSN

1799-9596