Palaa tarkastelemaan Uppföljningsmodell för öppen vetenskap och forskning - Principer och tillvägagångssätt:n tietoja Uppfoljningsmodell_for_oppen_vetenskap_och_forskning.pdf Lataa Lataa PDF