Referensarkitektur för öppen vetenskap och forskning 2025–2030

Kuvituskuva

Kirjoittajat

Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatio

Avainsanat:

öppen vetenskap, arkitektur

Tiivistelmä

Referensarkitekturen har utarbetats på initiativ av Den nationella styrgruppen för öppen vetenskap och forskning samt Under­visnings­ och kulturministeriet. Referensarkitekturen möjliggör en kontrollerad utveckling av och reaktion på öppen vetenskap och forskning i ständig förändring. Den säkerställer stabiliteten hos forskningens strukturer, vilket är en viktig förutsättning för forskning.

Referensarkitekturen för öppen vetenskap och forskning bygger på de mål som anges i Deklarationen för öppen vetenskap och forskning. Den bygger även på de policyer som förtydligar dessa mål samt de specifika mål och åtgärder som fastställs i policy­ erna. Vid behov kompletteras arkitekturen enligt internationella trender inom öppen vetenskap, såsom Unescos rekommenda­tion för öppen vetenskap.

Referensarkitekturen för öppen vetenskap och forskning har utarbetats av en tvåårig arbetsgrupp som inrättats av Den nationella styrgruppen för öppen vetenskap och forskning. Arbetsgruppens uppdrag bereddes under våren 2021 av en beredningsgrupp som utsågs av styrgruppen. Arbetsgruppens ordförande var Jukka Heikkilä, Professorsförbundet (1 ordf. 2022) och Susanna Nykyri, Tammerfors universitet (1 ordf. 2023). Arbetsgruppens sekreterare var Ilmari Jauhiainen, VSD och Marita Kari, VSD. Refe­rensarkitekturen kommenterades offentligt 17.4–2.6.2023.

Kuvituskuva

Julkaistu

2024-03-19

Verkkokirjan ISSN

2670-062X