Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuri 2024–2030

Vastuullisen tieteen julkaisusarjan kansikuva.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatio

Avainsanat:

avoin tiede, arkkitehtuuri

Tiivistelmä

Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuri on laadittu Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän sekä opetus-ja kulttuuriministeriön aloitteesta. Viitearkkitehtuuri mahdollistaa avoimen tieteen ja tut­kimuksen hallitun kehityksen ja reagoimisen jatkuvassa muutok­sessa huolehtien tutkimuksen rakenteiden vakaudesta tärkeänä tutkimuksen mahdollistajana.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuri perustuu Avoi­men tieteen ja tutkimuksen julistuksessa esitellyille päämäärille sekä julistuksen päämääriä täsmentäville linjauksille ja niiden määrittämille tavoitteille ja toimenpiteille. Tarvittaessa arkkitehtuuria täydennetään kansainvälisten avoimen tieteen virtaus­ten, kuten UNESCOn Avoimen tieteen suosituksen pohjalta.

AVOTT-viitearkkitehtuurin on laatinut Avoimen tieteen ja tutki­muksen kansallisen ohjausryhmän perustama kaksivuotinen työryhmä. Työryhmän tehtävänantoa valmisteli keväällä 2021 ohjausryhmän nimeämä valmisteluryhmä. Työryhmän puheen­johtajiston muodostivat Jukka Heikkilä, Professoriliitto (1 pj vuonna 2022) ja Susanna Nykyri, Tampereen yliopisto (1 pj vuonna 2023). Työryhmän sihteereinä toimivat Ilmari Jauhiai­nen, TSV ja Marita Kari, TSV. AVOTT-viitearkkitehtuuri oli julkisella kommentoinnilla 17.4.–2.6.2023.

Vastuullisen tieteen julkaisusarjan kansikuva.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-03-18

Verkkokirjan ISSN

2670-062X