Oppimisen avoimuuden suosituksia 2021

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

AVOTT Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatio

Avainsanat:

avoin oppiminen, avoin tiede, suositus

Tiivistelmä

Tähän julkaisuun on koottu neljä vuonna 2021 ilmestynyttä oppimisen avoimuuden suositusta tai niiden osaa: Avoimen oppimisen laatukriteerit. Osa 1. Avointen oppimateriaalien laatukriteeristö, Opas avointen oppimateriaalien saavutettavuudesta, Suositus meritoitumiselle oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudesta ja Avoimen oppimisen osaamisvaatimukset . Suositukset täsmentävät 2020 ilmestynyttä Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjausta.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-12-21

Verkkokirjan ISSN

2670-062X