Selvitys tiedonjulkistamisen apurahoista 2019-2021

Vastuullisen tieteen julkaisusarja 5/2023 Selvitys tiedonjulkistamisen apurahoista 2019-2021

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Reetta Kettunen

Avainsanat:

tiedonjulkistamisen apurahat, apurahat, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, TJNK, tietokirjallisuus

Tiivistelmä

Selvitys kartoittaa vuosina 2019-2021 tiedonjulkistamisen apurahan saaneiden käsityksiä apurahasta ja apurahalla tehdyn luovan työn kerrannaisvaikutuksia. Tiedonjulkistamisen apurahat ovat tehokas, tarpeellinen ja syvästi arvostettu tietokirjallisuuden rahoitusmuoto. Kerrannaisvaikutuksia ovat tekijöiden mm. teknisten ja sisällöllisten taitojen karttuminen, tekijöiden verkostoituminen sekä apurahoitetusta työstä syntynyt muu toimeliaisuus. Selvitys käy myös läpi tietokirjallisuuden kirjoittamiseen suunnatut julkiset tuet. 

Vastuullisen tieteen julkaisusarja 5/2023 Selvitys tiedonjulkistamisen apurahoista 2019-2021

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-07-13

Verkkokirjan ISSN

2670-062X