Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020–2025

Kuvituskuva

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatio

Avainsanat:

avoin tiede

Tiivistelmä

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus kokoaa suomalaisen tutkimusyhteisön yhteisen avoimen tieteen ja tutkimuksen vision äärelle. Visiona on, että avoin tiede ja tutkimus ovat saumaton osa tutkijoiden arkea ja tukevat paitsi tutkimustuotosten vaikuttavuutta myös tutkimuksen laatua. Lisäksi visiossa suomalainen tutkimusyhteisö nähdään avoimen tieteen ja tutkimuksen kansainvälisenä edelläkävijänä.

Vision toteutumisen askelmerkit on kirjattu avoimen tieteen ja tutkimuksen missioon. Missiona on

  1. edistää avoimuutta tieteen perusarvona kaikessa tutkimusyhteisön toiminnassa
  2. vahvistaa yhteiskunnan sivistystä ja innovaatiotoimintaa, ja 
  3. parantaa tieteellisen ja taiteellisen tutkimuksen tuotosten ja niihin perustuvien oppimateriaalien laatua sekä tutkimustuotosten sujuvaa liikkuvuutta ja vaikuttavuutta koko yhteiskunnassa tutkijoiden ja tutkimusryhmien välillä, tutkimusalojen välillä, tutkimuksen ja koulutuksen välillä, tutkijoiden, yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin välillä sekä tutkijoiden ja yhteiskunnallisten päättäjien sekä kansalaisten välillä. 
Kuvituskuva

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-01-01

Verkkokirjan ISSN

2670-062X