Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus. Tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2020–2025: Lehti- ja konferenssiartikkeleiden avoimen saatavuuden osalinjaus

Kuvituskuva

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatio

Avainsanat:

avoin tiede, avoin julkaiseminen

Tiivistelmä

Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjauksen tavoitteena on taata tutkimusyhteisölle ja tutkimustiedon soveltajille pääsy tutkittuun tietoon tavalla, joka ei ole koskaan ennen ollut mahdollista. Linjaus määrittelee periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet, joihin sitoutumalla ja joita edistämällä tutkimusyhteisö Suomessa voi saavuttaa tasavertaisen pääsyn tutkitun tiedon äärelle.

Linjaus koostuu yhteisistä periaatteista ja osalinjauksista, joissa määritellään tavoitteita ja toimepiteitä. Periaatteissa määritellään yleiset ehdot tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden tavoittelulle. Ne sanoittavat tutkimusyhteisölle tärkeitä periaatteita, joista on pidettävä kiinni avoimuuden saavuttamiseksi.

Kuvituskuva

Tiedostolataukset

Julkaistu

2019-12-16

Verkkokirjan ISSN

2670-062X