Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden suositukset tutkimusorganisaatioille

Kuvituskuva.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatio; Anu Alaterä, Maanpuolustuskorkeakoulu; Riitta Koikkalainen, Kansalliskirjasto; Marja Kokko, Tampereen yliopiston kirjasto; Katja Laitila, Hämeen ammattikorkeakoulu); Minna Liikala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Erik Lindgren, Kansalliskirjasto; Maija Merimaa, Laurea; Emilia Pyykönen, Kansalliskirjasto; Tomi Rosti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto; Anne Sankari, Satakunnan ammattikorkeakoulu; Sirpa Suonpää, Luonnonvarakeskus; Sami Syrjämäki, Tieteellisten seurain valtuuskunta; Jennica Thylin-Klaus, Svenska litteratursällskapet i Finland); Kalle Tiitinen, Aalto-yliopisto

Avainsanat:

avoin tiede, tutkimusorganisaatiot, suositus, avoin julkaiseminen

Tiivistelmä

Tässä tekstikokonaisuudessa esitellään Avoimen tieteen kansallisen koordinaation piirissä laadittuja tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden suosituksia organisaatioille. Suositukset on kohdistettu suomalaisille tutkimusorganisaatioille, ja niiden perimmäinen tavoite on 10.12.2019 hyväksytyn Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen mukaisesti se, että tulevaisuudessa kaikki tutkimusjulkaisut ovat kenen tahansa saatavilla välittömästi ja kokonaan.

Kuvituskuva.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-08-26

Verkkokirjan ISSN

2670-062X