Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuus Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2021–2025: Osalinjaus 1: Tutkimusdatan avoin saatavuus

Kuvituskuva

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatio; Susanna Nykyri, TAU; Seliina Päällysaho, Seinäjoen AMK; Tomi Rosti, Itä-Suomen yliopisto; Anne Sunikka, Aalto-yliopisto; Anssi Neuvonen, VTT; Mari Elisa Kuusniemi, Helsingin yliopisto

Avainsanat:

tutkimusaineistot, tutkimusdata, linjaus, avoin tiede, vastuullinen tiede

Tiivistelmä

Tämä tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimen saatavuuden linjaus koostuu koko linjaukselle yhteisistä strategisista periaatteista sekä kahdesta osalinjauksesta, joissa määritellään tavoitteita ja toimenpiteitä kullekin osa-alueelle. Strategisissa periaatteissa määritellään yleiset reunaehdot tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimen saatavuuden tavoittelulle. Ne sanoittavat tutkimusyhteisölle tärkeitä periaatteita, joista on pidettävä kiinni avoimuutta toteutettaessa.

Kuvituskuva

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-05-04

Verkkokirjan ISSN

2670-062X