Verktyg för självutvärdering av tjänster inom den öppna forskningskulturen

Kuvituskuva.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Jukka Rantasaari, Turun yliopisto; Minna Ala-Mantila, CSC; Katja Hilska-Keinänen, SYKE; Ilmari Jauhiainen, TSV; Virpi Juppo, UVA; Johanna Kiviluoto, LUT; Hanna Koivula, CSC; Jussi Kärki, SAMK ; Kati Laakso, GTK; Heli Lehtivuori, TAU; Laura Niemi, Turun yliopisto; Tiina Nokkala, TurkuAMK; Josefine Nordling, CSC; Pekka Olsbo, Oulun yliopisto; Hanna-Mari Puuska, CSC; Seliina Päällysaho, SeAMK; Janne Pölönen, TSV; Elina Pylvänäinen, TSV; Nina-Mari Salminen, LUKE; Marjut Vuorinen, THL; Irene Ylönen, JYU; Avoimen tieteen koordinaatio

Avainsanat:

öppen forskningskultur, öppen vetenskap

Tiivistelmä

Som stöd för Policyn för öppen forskningskultur har man utvecklat ett verktyg för självutvärdering av tjänster, som beaktar rekommendationerna i alla tidigare nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Syftet med verktyget är att hjälpa forskningsorganisationerna att utvärdera och utveckla sina tjänster och göra dem tillgängliga. Organisationen kan producera tjänsterna ensam, i samarbete med andra organisationer eller utnyttja tjänster på nationell och internationell nivå. Åtgärder som främjar öppenhet gällande utvärdering, utbildning, forskningsdata och publicering, vilka också tas upp i Policyn för öppen forskningskultur, konkretiserar kriterierna på miniminivå och idealnivå. Dessa kriterier möjliggör olika målnivåer för olika typer av forskningsorganisationer på olika utgångsnivåer. Självutvärderingsverktygets åtgärder och kriterier utnyttjas också i den nationella uppföljningsmodellen för öppen vetenskap. Verktyget är avsett för organisationernas självutvärdering och utveckling av tjänster, medan uppföljningsmodellen gör det möjligt att bedöma hela fältets mognadsnivå gällande öppen vetenskap.

Kuvituskuva.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-12-10

Verkkokirjan ISSN

2670-062X