Rekommendation för medborgarforskning

Kuvituskuva.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Elena Svahn, ÅA ; Christina Elgert , HY; Heidi Enwald, Oulun yliopisto; Hanna Lahtinen, Laurea; Katja Hilska-Keinänen, SYKE; Saila Huuskonen, TAU; Miki Kallio, Oulun yliopisto; Tiina Käkelä, HY; Eki Laitila, Metayliopisto; Teemu Leinonen, Aalto-yliopisto; Johanna Liinamaa, Novia; Elina Multamäki, HY; Heli Myllyniemi, SYKE; Laura Niemi, Turun yliopisto; Mikko Ojanen, HY; Seliina Päällysaho, SeAMK; Viveca Rabb, ÅA ; Valtteri Rajamäki, HY; Mari Riipinen, Turun yliopisto; Tomi Rosti, UEF; Nina-Mari Salminen, LUKE; Anna Suorsa, Oulun yliopisto; Tiina Tolonen, Oulun yliopisto; Elina Wirkkala, Culturelli oy ; Avoimen tieteen koordinaatio

Avainsanat:

öppen forskningskultur, öppen vetenskap, med­bor­gar­forsk­ning

Tiivistelmä

Syftet med denna rekommendation är att ge forskningsorganisationer och deras finansiärer samt andra organisationer som verkar i vetenskapssamfundets gränssnitt principer och anvisningar för att främja medborgarforskning. Rekommendationen ger svar på frågor om hur medborgarforskningsprojekt kan göras mer lockande för forskare och hur medborgarforskningsmetoder ger forskare erkännande och meriter. Rekommendationen behandlar specialfrågor inom medborgarforskning och erbjuder sätt att etablera medborgarforskning som en jämbördig vetenskaplig metoder. Syftet med denna rekommendation är att erbjuda en grund för säkerställande av kvaliteten på medborgarforskningen i det finländska vetenskapssamfundet.

Kuvituskuva.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-12-08

Verkkokirjan ISSN

2670-062X