Rekommendation och checklista för öppen vetenskap inom ömsesidig forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet mellan forskningsorganisationer och företag

Kuvituskuva.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Anna Mikkonen, HAMK; Anne Kärki, SAMK ; Annina Lattu, Tampereen yliopisto; Helena Puhakka-Tarvainen, Karelia-ammattikorkeakoulu; Heli Lehtivuori, TAU; Inka Stormi, HAMK; Leo Lahti, Turun yliopisto; Maria Söderholm, SYKE; Seliina Päällysaho, SeAMK; Avoimen tieteen koordinaatio

Avainsanat:

öppen vetenskap

Tiivistelmä

Detta är en rekommendation för genomförande av den öppna vetenskapens verksamhetsformer i forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet mellan finländska forskningsorganisationer och företag (FUI-verksamhet) . FUI-verksamhet genomförs ofta via FUI-projekt. I denna rekommendation redogörs för hur forskningsresultat och -material som uppkommer inom företagssamarbetet kan utnyttjas och/eller spridas på ett säkert, effektivt och så öppet sätt som möjligt. Rekommendationen har skrivits i samarbete mellan Samordningen av öppen vetenskap och forskning, arbetsgruppen för öppenhet i företagssamarbete, det finländska vetenskapssamfundet och näringslivet. Den är förenlig med Deklarationen för öppen vetenskap och forskning 2020–2025, Policyn för öppen forskningskultur och andra nationella rekommendationer som uppkommit i samordningen av öppen vetenskap och forskning.

Kuvituskuva.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-12-06

Verkkokirjan ISSN

2670-062X