Vem hör till vetenskapliga samfund? Rapport om resultaten av vetenskapliga samfunds medlemsenkät

Rapportens främre omslag: En bild av en kvinna som håller i ett förstoringsglas på en violett bakgrund. Det finns också ett namn på rapporten och namnen på författarna.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Elina Late
Janne Pölönen
Elina Pylvänäinen

Tiivistelmä

År 2022 genomförde Vetenskapliga samfundens delegation (TSV) en utredning av medlemmar i vetenskapliga samfund. Syftet med utredningen var att samla in information om medlemmar i finländska och internationella vetenskapliga samfund och praxis gällande läsning av vetenskapliga tidskrifter. Materialet till utredningen samlades in med enkäten ” Vem hör till vetenskapliga samfund?”, som riktades till medlemmar i vetenskapliga samfund och forskare som är verksamma i Finland.

Rapportens främre omslag: En bild av en kvinna som håller i ett förstoringsglas på en violett bakgrund. Det finns också ett namn på rapporten och namnen på författarna.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-09-19