Forskarens guide till medborgarforskning

Kuvituskuva

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Elena Svahn
Viveca Rabb
Tomi Rosti
Avoimen tieteen koordinaatio

Avainsanat:

öppen vetenskap, med­bor­gar­forsk­ning, öppen forskningskultur, ansvarsfull forskning

Tiivistelmä

Forskare är en del av det samhälle och den verklighet de studerar. Därför hör ansvar, öppenhet och genomslagskraft till principerna för vetenskaplig forskning. Forskningens genomslag i samhället har av tradition förknippats med information om forskningsresultaten. Växelverkan med samhället är en förutsättning för ansvarsfull forskning med genomslag. Den digitala tidsåldern har introducerat nya metoder för växelverkan och förändrat vårt sätt att producera, dela och använda information. Medborgarforskning är en forskningsmetod som möjliggör växelverkan i alla faser av forskningsprocessen, från frågeställning till materialinsamling, analys och tillämpning av resultaten. Därför spelar medborgarforskningen en betydelsefull roll som brobyggare mellan vetenskapen och samhället. I anslutning till policyn för öppen forskningskultur publicerades 2022 en rekommendation om medborgarforskning (på finska) för forskningsorganisationer. Denna guide för forskare kompletterar de nationella anvisningarna om medborgarforskning.

Kuvituskuva

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-12-15

Verkkokirjan ISSN

2670-062X