Kansalaistieteen opas tutkijalle

Kuvituskuva

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Elena Svahn
Viveca Rabb
Tomi Rosti
Avoimen tieteen koordinaatio

Avainsanat:

Kansalaistiede, Avoin tiede, Avoin toimintakulttuuri, Vastuullinen tiede

Tiivistelmä

Tutkijat ovat osa sitä yhteiskuntaa ja todellisuutta, jota he tutkivat. Siksi tieteellisen tutkimuksen periaatteisiin kuuluvat vastuullisuus, avoimuus ja vaikuttavuus. Tieteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta on perinteisesti lähestytty tutkimustuloksista tiedottamisen näkökulmasta. Vuorovaikutus yhteiskunnan kanssa on yksi vastuullisen ja vaikuttavan tieteen edellytyksistä. Digiaika on lisännyt vuorovaikutuksen keinoja ja muuttanut tapaamme tuottaa, jakaa ja käyttää tietoa. Kansalaistiede tutkimuksenteon tapana mahdollistaa vuorovaikutuksen tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa aina tutkimuskysymyksen määrittelystä aineiston keruuseen, analyysiin ja tulosten hyödyntämiseen saakka. Kansalaistieteellä on tämän vuoksi merkittävä rooli tieteen ja yhteiskunnan välisenä sillanrakentajana. Kansalaistieteestä on julkaistu osana avoimen tieteen kulttuurin linjausta vuonna 2022 suositus tutkimusorganisaatioille. Tämä tutkijan opas toimii täydentävänä osana kansalaistieteen kansallisen ohjeistuksen kokonaisuutta.

Kuvituskuva

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-12-15

Verkkokirjan ISSN

2670-062X