Öppen utbildning och öppna lärresurser. Policy och åtgärdsprogram för det finländska högskole- och forskarsamfundet 2021–2025. Delpolicyer 1 (Öppen tillgång till lärresurser) och 2 (Öppna lärmetoder)

Kuvituskuva

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

AVOTT Avoimen tieteen koordinaatio

Avainsanat:

öppen vetenskap, öppen utbildning

Tiivistelmä

Denna policy har utformats av det finländska högskoleoch forskarsamfundet. Ansvaret för arbetet har legat hos en arbetsgrupp som sammankallats av Expertgruppen för öppen utbildning inom Samordningen av öppen vetenskap vid Vetenskapliga samfundens delegation (TSV). Arbetet har letts av den nationella styrgruppen för öppen vetenskap och forskning. Denna policy stöder Deklarationen för öppen vetenskap och forskning 2020–2025. Denna policy består av gemensamma principer samt delpolicyer för (a) öppen tillgång till lärresurser och b) öppna lärmetoder där mål och åtgärder fastställs.

Kuvituskuva

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-12-13

Verkkokirjan ISSN

2670-062X