Avoimen tieteen ja tutkimuksen seurantamalli - periaatteet ja toimintatavat

Kuvituskuva

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

AVOTT Avoimen tieteen koordinaatio

Avainsanat:

avoin tiede, seuranta

Tiivistelmä

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä asetti vuonna 2020 työryhmän kehittämään avoimen tieteen ja tutkimuksen seuraavan sukupolven seurantamallia Suomessa. Työryhmän työn tulos on tässä esitettävä seurantamalli, joka koostuu seurannan kohteista, indikaattoreista ja niiden tietolähteistä. Seurannan avulla tuotetaan tilannekuvaa suomalaisen tutkimusyhteisön ja sen organisaatioiden soveltamista avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintamalleista ja saavutuksista. Seurannan raameina toimivat Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus sekä sitä tukevat linjaukset. Seuranta keskittyy julistuksessa ja linjauksissa esitettyjen tavoitteiden saavuttamisen arviointiin.

Kuvituskuva

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-05-18

Verkkokirjan ISSN

2670-062X