Selvitys kotimaisten tieteellisten julkaisujen toimitusten koulutus- ja yhteistyötoiveista

Selvityksen kansikuva: violetti-musta kuva jossa otsikko ja käsi joka pitelee kynää.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Annastiina Mäkilä

Tiivistelmä

Selvitys pohjautuu keväällä 2021 toteutettuun kyselyyn. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa kotimaisten tiedelehtien tarpeita kirjoittajakoulutusten, verkostotapaamisten, toimittajakoulutuksen, julkaisemisen haasteiden tai muun tuen suhteen. Selvitys pyrki kattamaan kotimaiset tieteelliset julkaisut laajasti eri tieteenaloilta. Selvityksen pohjalta voidaan suunnitella koulutuksia ja myöhempää yhteistyötä.

Selvityksen kansikuva: violetti-musta kuva jossa otsikko ja käsi joka pitelee kynää.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-04-26