Kansalaistieteen suositus

Kuvituskuva.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Avoimen tieteen koordinaatio; Elena Svahn; , HY; Heidi Enwald, Oulun yliopisto; Hanna Lahtinen, Laurea; Katja Hilska-Keinänen, SYKE; Saila Huuskonen, TAU; Miki Kallio, Oulun yliopisto; Tiina Käkelä, HY; Eki Laitila, Metayliopisto; Teemu Leinonen, Aalto-yliopisto; Johanna Liinamaa, Novia; Elina Multamäki, HY; Heli Myllyniemi, SYKE; Laura Niemi, Turun yliopisto; Mikko Ojanen, HY; Seliina Päällysaho, SeAMK; Viveca Rabb, ÅA ; Valtteri Rajamäki, HY; Mari Riipinen, Turun yliopisto; Tomi Rosti, UEF; Nina-Mari Salminen, LUKE; Anna Suorsa, Oulun yliopisto; Tiina Tolonen, Oulun yliopisto; Elina Wirkkala, Culturelli oy

Avainsanat:

Kansalaistiede, avoin tiede, Avoin toimintakulttuuri

Tiivistelmä

Suosituksen tarkoituksena on antaa tutkimusorganisaatioille ja näiden rahoittajille sekä muille kansalaisyhteisön rajapinnassa toimiville organisaatioille periaatteet ja ohjeet kansalaistieteen edistämiseksi. Suositus antaa vastauksia kysymyksiin siitä, miten kansalaistiedehankkeet saadaan houkuttelevammaksi tutkijoille ja miten kansalaistieteen menetelmät tuovat tutkijoille tunnustusta ja meriittejä. Suositus käsittelee kansalaistieteen erityiskysymyksiä ja tarjoaa tapoja kansalaistieteen vakiinnuttamiseksi yhdeksi tasavertaiseksi käytössä olevista tieteellisistä menetelmistä. Suosituksen tavoitteena on tarjota perusta kansalaistieteen tutkimuksen laadun varmistamiseksi suomalaisessa tiedeyhteisössä.

Kuvituskuva.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-04-24

Verkkokirjan ISSN

2670-062X