Avoimen tieteen suositus sekä tarkistuslista tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyössä tehtävään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan

Kuvituskuva.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Anna Mikkonen, Hämeen AMK; Anne Kärki, Satakunnan AMK; Annina Lattu, Tampereen yliopisto; Helena Puhakka-Tarvainen, Karelia-AMK; Heli Lehtivuori, Tampereen yliopisto; Inka Stormi, Hämeen AMK; Leo Lahti, Turun yliopisto; Maria Söderholm, SYKE; Seliina Päällysaho, Seinäjoen AMK; Avoimen tieteen koordinaatio

Avainsanat:

Avoin tiede, Avoin toimintakulttuuri, Yritysyhteistyö

Tiivistelmä

Tämä on suositus avoimen tieteen toimintatavan toteuttamiseen suomalaisten tutkimusorganisaatioiden ja yritysten välisessä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI-toiminnassa). Suosituksessa kerrotaan, miten yritysyhteistyössä syntyviä tutkimustuloksia ja -aineistoja voidaan hyödyntää ja/tai levittää turvallisesti, tehokkaasti sekä mahdollisimman avoimesti. Suositus on kirjoitettu yhteistyössä avoimen tieteen koordinaation, avoimuus yritysyhteistyössä -työryhmän ja suomalaisen tiedeyhteisön sekä elinkeinoelämän kesken.

Kuvituskuva.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-04-23

Verkkokirjan ISSN

2670-062X