Policy för öppen forskningskultur

Kuvituskuva.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Samordningen av öppen vetenskap och forskning

Tiivistelmä

Denna riktlinje består av tidigare riktlinjer och rekommendationer som gjorts inom ramen för den nationella samordningen av öppen vetenskap och forskning så att fokus nu ligger på öppenheten i organisationens forskningskultur. Dessutom kompletteras de tidigare riktlinjerna med perspektiv på tjänster, incitament och kommunikation.

Kuvituskuva.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-04-22

Verkkokirjan ISSN

2670-062X