Tieteelliset seurat ja vastuullinen tiede: Raportti TSV:n jäsenseurakyselyn tuloksista

Raportin kansilehti: Taustalla tietokoneella kirjoittava henkilö ja etualalla raportin otsikko sekä kirjoittajien nimet.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Elina Late
Janne Pölönen
Elina Pylvänäinen

Tiivistelmä

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) selvitti jäsenseurojensa vastuullisen tieteen toimintaa liittyen avoimeen tieteeseen, tutkimusetiikkaan ja tutkimuksen arviointiin. Näiden lisäksi tarkasteltiin tieteellisten seurojen tieteellisen toiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen edistämiseen liittyvää toimintaa sekä koronapandemian vaikutuksia seurojen toimintaedellytyksiin. Aineisto kerättiin kyselytutkimuksella marraskuussa 2021. Kyselyyn vastasi 116 eri tieteenaloja edustavaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseuraa.

Raportin kansilehti: Taustalla tietokoneella kirjoittava henkilö ja etualalla raportin otsikko sekä kirjoittajien nimet.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-03-14