Tiedeosaaminen muuttaa maailmaa. Tiedekasvatuksen suositukset

Kuvituskuva

Kirjoittajat

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta

Avainsanat:

Tiedekasvatus, Tiedepääoma, Tiedeviestintä, Vastuullinen tiede

Tiivistelmä

Tiedon käsittelemisen taidot korostuvat, kun mediakohina ja virheellinen tai
vääristelty informaatio haastavat perinteisiä tiedon auktoriteetteja. Kriittinen
ajattelu, kyky tulkita tietovirtaa sekä olennaisen erottaminen epäolennaisesta ovat yhä tärkeämpiä kansalaistaitoja.

Osaava, kriittisesti ajatteleva kansalainen rakentaa elämäänsä ja yhteiskuntaa luotettavan tiedon pohjalta. Medialukutaidon lisäksi tarvitsemme tieteen lukutaitoa.

Tieteen lukutaito kasvaa tiedekasvatuksesta. Suomessa tiedekasvatusta toteuttavat useat erilaiset tahot varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin, valtakunnallisista verkostoista kyläkoulujen tiedekerhoihin, tieteellisistä seuroista tiedetoimittajiin ja tietokirjailijoihin. Toiminta ja yleisöt ovat monimuotoisia, mutta tavoite on sama: tarjota laadukasta elinikäistä
tiedekasvatusta.

Tiedekasvatuksen suositukset ovat yhteinen lähtökohta ja innoituksen lähde
kaikille tieteen, oppimisen ja kasvatuksen parissa toimiville. Ne on kiteytetty
viiteen periaatteeseen:

• Tiedekasvatus on saavutettavaa
• Tiedekasvatus on laaja-alaista
• Tiedekasvatus mahdollistaa osallisuuden
• Tiedekasvatus on yhteisöllistä
• Tiedekasvatus on innostavaa ja palkitsevaa


Suositusten toteuttamisen tueksi on koottu vinkkejä ja ajatusten virittelyä.

Suositukset on laadittu toimijoilta toimijoille. Niiden tuottamiseen ovat osallistuneet kymmenet alan osaajat kasvatuksen, koulutuksen, tutkimuksen, museo- ja taidealan, tieteellisen seuratoiminnan sekä vapaan sivistystyön kentiltä. Sisältö on laadittu Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) yhteisessä Selvitystyö ja suosituksia tiedekasvatuksen tueksi -hankkeessa, jonka rahoitti opetus- ja
kulttuuriministeriö.

Vuoden 2020 koronaepidemia muutti yhteistoiminnan pääosin verkossa tapahtuvaksi. Toimintatapojen muutos ja virtuaaliseen maailmaan siirtyminen tulee väistämättä näkymään myös tavoissamme toteuttaa tiedekasvatusta ja tiedeviestintää. Kiitämme lämpimästi kaikkia
tiedekasvatuksen tekijöitä ja tieteellisten seurojen edustajia, jotka osallistuivat verkkotyöpajoihin ja kirjoittivat sisältöä kanssamme!

Kuvituskuva

Julkaistu

2021-01-28

Verkkokirjan ISSN

2670-062X