Öppen tillgång till forskningspublikationer Forskarsamfundets nationella policy och åtgärdsprogram 2020–2025: Delpolicy för öppen tillgång till journal- och konferensartiklar

Kuvituskuva

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatio

Tiivistelmä

Målet med denna policy är att garantera att forskningssamfundet och de som tillämpar forskning har tillgång till forskningsbaserad kunskap på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. Policyn för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer fastställer principer, mål och åtgärder. Genom att förbinda sig till och främja dessa kan forskarsamfundet i Finland uppnå en jämlik tillgång till forskningsbaserad information.

Policyn består av gemensamma principer och delpolicyer. Målen och åtgärderna fastställs i delpolicyerna. I principerna fastställs de allmänna villkoren för strävan efter öppen tillgång
till forskningspublikationer. De uttrycker viktiga principerna som forskningssamfundet bör hålla fast vid för att uppnå öppenhet.

Kuvituskuva

Tiedostolataukset

Julkaistu

2019-12-17

Verkkokirjan ISSN

2670-062X