Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt. Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus

Kuvituskuva

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Vastuullisen tutkijanarvioinnin työryhmä

Avainsanat:

avoin tiede, arviointi

Tiivistelmä

Tämä on suositus vastuulliseen tutkijanarviointiin. Suositus on laadittu yksittäisen tutkijanarvioinnin näkökulmasta. Samoja periaatteita on syytä noudattaa myös arvioitaessa tutkimusorganisaatioita, tutkimusyksiköitä ja tutkimusta jossain laajemmassa yhteydessä. Suositusta suositellaan käytettäväksi rinnan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomallin kanssa.

Kuvituskuva

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-02-27

Verkkokirjan ISSN

2670-062X