Tiedekirjat sähköiseen aikaan -hanke

Kuvituskuva

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Harri Heikkilä

Tiivistelmä

Hankkeessa selvitetään, kuinka Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) voi edesauttaa tiedekirjojen siirtymistä sähköiseen aikaan ja kuinka TSV voi parhaiten tukea jäsenseurojaan sähkökirjojen tuotannossa. Projektissa pohditaan myös, miten sähkökirjojen levitys voitaisiin sujuvimmin integroida Tiedekirjan verkkokauppaan. Selvitys kokoaa ja tuottaa uutta tietoa ymmärrettävään ja jatkojalostuskelpoiseen muotoon. Tarkoitus on palvella tiedejulkaisijoita tarjoamalla teorian ja taustatiedon lisäksi myös konkreettisia työkaluja julkaisujen sähköistämiseen. Selvitys sisältää suosituksia työnkuluiksi ja alihankkijatietoja.

Hanke toteutettiin vuoden 2017 alussa.

Kuvituskuva

Tiedostolataukset

Julkaistu

2017-04-28