Tieteellisten julkaisukanavien tasoluokitus: Julkaisufoorumi-hankkeen (2010-2012) loppuraportti

Kuvituskuva

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Otto Auranen
Janne Pölönen

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2010-2012 käyttämässä yliopistojen valtiorahoitusmallissa yhtenä indikaattorina on käytetty tieteellisiä julkaisuja, joiden perusteella on jaettu noin 2 % rahoituksesta. Yliopistojen piirissä on yleisesti pidetty ongelmana sitä, että tässä ja sitä edeltäneessä mallissa ratkaisevaa on ollut julkaisujen määrä eikä laatu. Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto otti pohdittavaksi miten julkaisujen laatu voitaisiin ottaa huomioon rahoituksen perusteena, ja sen asettama työryhmä laati vuonna 2009 suunnitelman tieteellisten julkaisujen laadunarvioinnin kehittämiseksi.

Työryhmä esitti ” tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarvioinnin kehittämiseksi julkaisuforumiin perustuvan järjestelmän” eli tieteellisten lehtien, julkaisusarjojen ja kustantajien tasoluokituksen luomista Suomeen Norjan ja Tanskan esimerkkien mukaisesti. Tieteellisten seurain valtuuskunta perusti Julkaisufoorumi-hankkeen toukokuussa 2010 ja asetti sille ohjausryhmän ja sihteeristön. Hankkeen kestoksi päätettiin 1.8.2010-29.2.2012.

Kuvituskuva

Tiedostolataukset

Julkaistu

2012-01-01