Hailuodon palanut puukirkko ja sen maalaukset

Kirjoittajat

Lars Pettersson

Tiivistelmä

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 73

Tiedostolataukset

Julkaistu

1971-01-01