Tietoa julkaisijasta

Suomen Muinaismuistoyhdistys on vuonna 1870 perustettu tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on edistää Suomen sekä mahdollisuuden mukaan muiden suomensukuisten kansojen ja alueiden muinaisuutta valaisevaa arkeologista, kansatieteellistä, taidehistoriallista ja kulttuurihistoriallista tutkimusta, levittää mahdollisimman ajanmukaista tutkimustietoa sekä herättää ja pitää vireillä kiinnostusta kulttuuriperintöön.

Yhdistys julkaisee tällä hetkellä neljää julkaisusarjaa, jotka ovat Suomen Museo-Finkst Museum, Iskos, Kansatieteellinen Arkisto ja Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja. Nykyisten julkaisusarjojensa lisäksi Suomen Muinaismuistoyhdistys on aiemmin julkaissut useita erillisteoksia.