Ruumiillinen esine, materiaalinen suku: Tutkimus Pyhä Anna itse kolmantena -aiheisista keskiajan puuveistoksista Suomessa

Kirjoittajat

Elina Räsänen

Tiivistelmä

Tutkimuksessa puuveistoksia tarkastellaan ikonologian ja jälki-formalistisen taidehistorian avulla, painottaen teosten materiaalisuutta ja kontekstisidonnaisuutta. Teosta lähestytään kolmesta eri näkökulmasta, joista ensimmäinen tarkastelukulma lähestyy esineitä antikvaarista vaalimista ansaitsevina teoksina. Toinen näkökulma sitoo veistokset ajallis-paikalliseen kontekstiinsa, 1400-luvun Suomeen, valottaen pyhän Annan moninaisia kulttipiirteitä mukaan lukien muut kuvaukset. Kolmanneksi tutkimusmateriaali asetetaan osaksi myöhäiskeskiajan ruumiillisuuteen keskittyviä aatteita painottaen veistosten tehtävää Jeesuksen äidinpuoleisen, ruumiillisen ja materiaalisen, mutta samalla pyhitetyn perimän todistajina.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2009-01-01

Tietoja tästä kirjasta

ISBN-10 (02)

978-951-9057-73-6