Theodor Höijer: En arkitekt under den moderna storstadsarkitekturens genombrottstid i Finland från 1870 till sekelskiftet

Kirjoittajat

Eeva Maija Viljo

Tiivistelmä

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 88

Tiedostolataukset

Julkaistu

1985-01-01

Tietoja tästä kirjasta

ISBN-10 (02)

951-9056-71-8