The Fringe of a Profession: Women as Architects in Finland from the 1890s to the 1950s

Kirjoittajat

Renja Suominen-Kokkonen

Tiivistelmä

Taidehistorian alaan kuuluvassa väitöskirjassa on tarkasteltu naiseuden ja arkkitehdin ammatin välistä suhdetta. Samalla on paneuduttu kyseisen ammattikunnan professionalisoitumiseen ja tarkasteltu sitä, miten naiset löysivät paikkansa tällä perinteisesti miehisellä alalla. Tapauskohtaisesti tutkimus paneutuu kolmen naisarkkitehdin – Wivi Lönnin, Salme Setälän ja Aino Marsio-Aallon – työhön ja ammattiuraan. Tässä perinteiseen taidehistorialliseen analyysiin on sovellettu myös professiotutkimuksen, sosiologian sekä nais- ja sukupuolitutkimuksen metodeja.

Tiedostolataukset

Julkaistu

1992-01-01

Tietoja tästä kirjasta

ISBN-10 (02)

951-9057-07-2