Oikeuden tekstit diskursseina

Oikeuden tekstit diskursseina

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Päivi Honkatukia; Helena Karma; Johanna Niemi-Kiesiläinen; Minna Ruuskanen; Anne Kumpula; Timo Harrikari; Samuli Hurri; Riikka Kotanen

Avainsanat:

tolkning, tekstianalyysi, analyysi, oikeussosiologia, väkivalta, uhrit, naiset, lähisuhdeväkivalta, konkurssi, nuorisorikollisuus, ympäristöoikeus, tulkinta, diskurssi, diskurssianalyysi, lakikieli, ammattikieli, kielenkäyttö, juristit, oikeustapaukset, päätökset, tuomioistuimet, oikeustiede

Tiivistelmä

Diskurssianalyysi on jo pitkään ollut yhteiskuntatieteilijöiden suosima tapa tutkia erilaisia tekstiaineistoja. Juristeille metodi on vielä vieras, mutta monin tavoin hyödyllinen menetelmä selvittää oikeudellisia tekstien sisältämiä merkityksiä. Teoksessa useat oikeus- ja yhteiskuntatieteiden asiantuntijat kertovat, miten diskurssianalyysiä voidaan hyödyntää juristien tutuilla tutkimuskentillä. Kirjassa annetaan käytännönläheistä opastusta diskurssianalyysin työtapoihin. Lisäksi kirjoittajat kertovat mielenkiintoisten esimerkkien avulla siitä, millaisia merkityssisältöjä tuomioistuinratkaisujen tapahtumatulkintoihin ja oikeudellisiin kansalaiskeskusteluihin sisältyy. Kirja osoittaa, miten usein objektiivisiksi määriteltyjen tuomioistuinratkaisujen taakse kätkeytyy lukuisia julkilausumattomia oletuksia tapahtumien syiden ja seurausten suhteista. Diskurssianalyysi on oiva keino näiden taustaoletusten paljastamiseen. Teos kuuluu paitsi tutkijoiden käsikirjastoihin myös kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita oikeudellisen kielen käyttötavoista. Käytännön lakimiestyössä on hyödyllistä tiedostaa juridiseen kieleen sisältyvät taustaoletukset.

Luvut

 • Johdanto: Diskurssianalyysiä juristeille
  Päivi Honkatukia, Helena Karma, Johanna Niemi-Kiesiläinen, Minna Ruuskanen
 • Diskurssianalyysi ja oikeuden tekstit
  Päivi Honkatukia, Johanna Niemi-Kiesiläinen, Minna Ruuskanen
 • Tuomioistuinratkaisut diskurssianalyysin kohteina
  Minna Ruuskanen
 • Tuomioistuinten tapahtumatulkinnat, tieto ja totuus
  Helena Karma
 • Kun oikeustiede ei riitä: ympäristötiedon rakentuminen ja ympäristöoikeus
  Anne Kumpula
 • Nuori pahantekijä, rikoksentekijä vai lainrikkoja? Nuorisorikollisuus historiallisena diskurssina
  Timo Harrikari
 • Velallisen ja velkojan konstruktiot kuluttajakonkurssissa
  Johanna Niemi-Kiesiläinen
 • Yvonne van Duynin sopimaton sitoumus
  Samuli Hurri
 • Uhrit, tekijät ja sukupuolittunut syyllisyys – parisuhdeväkivalta Internet-keskusteluissa
  Riikka Kotanen
 • Diskurssianalyysiä käytännössä
  Johanna Niemi-Kiesiläinen
Oikeuden tekstit diskursseina

Tiedostolataukset

Julkaistu

2006-01-01

Verkkokirjan ISSN

2954-1832

Painetun kirjan ISSN

1458-0446