Kirkon oikeudelliset normit : johdatus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oikeuteen

Inkoon kirkko. Kuvaaja Pekka Leino.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Pekka Leino

Avainsanat:

Björne, Lars, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen evankelis-luterilainen opiskelija- ja koululaislähetys, luterilaiset kirkot, kirkon hallinto, evankelis-luterilainen kirkko, kirkkolait, kirkko-oikeus, kirkko (instituutio), lainsäädäntö, oikeusnormit, käsitteet

Tiivistelmä

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on Suomen julkishallintoon kuuluva yhteisö, jota koskeva lainsäädäntö muodostuu erilaisista oikeudellisista ainesosista: ylikansallisten normien, perustuslain, kirkkolainsäädännön, muun yleisen lainsäädännön sekä muiden oikeudellisten normien kokonaisuudesta. Kirkko on sosiologisen, ihmisten muodostaman yhteisöluonteensa lisäksi ennen muuta uskonyhteisö, jonka toiminnan perusteena on sen tunnustus. Kirjassa esitellään kattavasti tärkeimmät säädökset ja oikeudelliset normit, jotka sääntelevät kirkon toimintaa. Varsinaisen kirkon oikeuden tarkastelujakson lisäksi kirjassa on perusteellinen käsitehakemisto, joka tarjoaa lisätietoa kirkon oikeudesta ja siihen liittyvistä käsitteistä.

Inkoon kirkko. Kuvaaja Pekka Leino.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2005-01-01

Verkkokirjan ISSN

2954-1832

Painetun kirjan ISSN

1458-0446