Norden, rätten, historia : festskrift till Lars Björne

Norden, rätten, historia

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Jukka Kekkonen; Pia Letto-Vanamo; Päivi Paasto; Heikki Pihlajamäki; Inger Dübeck; Jyri Inha; Mia Korpiola; Sigurður Líndal; Toomas Kotkas; Bo H. Lindberg; Dag Michalsen; Kjell Å. Modéer; Rolf Nygren; Claes Peterson; Marie Sandström; Ditlev Tamm; Heikki Ylikangas

Avainsanat:

Björne Lars, oikeushistoria, oikeushistoria → Pohjoismaat, juhlajulkaisut

Tiivistelmä

Luvut

 • Forholdet mellem konkubinat og ægteskab i dansk retshistorie: et spørgsmål om ret eller moral?
 • Diskret maktkamp mellan kejsaren och hans energiske prokurator – Matthias Calonius och upphovet till lagenlighetstillsyn i den Kejsarliga regeringskonseljen
 • Fragment ur den rättshistoriska metoddiskussionen
 • Kyrkotukt för hela folket: hertig Gustafs av Saxen ”horerij” och luthersk kyrkodisciplin i Sverige på 1500- och 1600-talen
 • Lemminkäinen-sånger i Kalevala – en historia om arkaisk rätt
 • Internationella idéer och den nationella realiteten
 • At sælge viden
 • Salus publica och dominium: korporativism och äganderätt i tidig ny tid
 • Rettsvitenskapens mange identiteter – bidrag til den rettsvitenskapshistoriske metode
 • Östersjöområdets rättsliga kartor – rättskulturella konstruktioner i förändring
 • Reflexioner om den svenska kommunala självstyrelsen – ett svenskt-finskt rättsarv
 • Om äganderättens ursprung i den nordiska och den europeiska diskussionen på 1800-talet
 • Debatten om 1826 års förslag till en allmän civillag – en svensk kodifikationsstrid?
 • ”At synd och laster icke skall blifwa ostraffade”: straffrättsligt appellationsförbud i svensk rättshistoria
 • Den svenska modellen – en juridisk metodlära i tre platta paket
 • Holbergs naturret og nordiske retsvidenskab
 • Tvisten om nybyggarrättigheter som orsak för storskiftet
Norden, rätten, historia

Tiedostolataukset

Julkaistu

2004-01-01

Verkkokirjan ISSN

2954-1832

Painetun kirjan ISSN

1458-0446