Hyvä pankki- ja vakuutustapa

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Sakari Wuolijoki

Avainsanat:

kuluttajansuoja, vakuutusala, hyvä tapa, luottolaitokset, pankit, vakuutuslaitokset, vakuutusyhtiöt, lojaalius, asiakkaat, asiakkuus, lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, oikeusvaikutukset, kuluttajat

Tiivistelmä

Onko luottokelvottomalla henkilöllä oikeus saada kotivakuutus? Voiko pankki irtisanoa yrityksen luoton, vaikka yritys olisikin hoitanut luottoa tunnollisesti? Mihin perustuu velvollisuus noudattaa hyvää pankki- ja vakuutustapaa? Mikä merkitys on annettava pankkien ja vakuutusyhtiöiden itsensä laatimille hyvän tavan ohjekokoelmille?
Muun muassa näihin kysymyksiin pureudutaan tässä lisensiaatintut­kimukseen perustuvassa kirjassa. Kirjassa selvitetään ensinnäkin hyvän pankki- ja vakuutustavan oikeudellista luonnetta yleisellä tasolla. Lisäksi käsitellään näiden liiketapojen velvoittavuutta ja niiden sisällön määräy­tymistä sekä niiden rikkomisen seurauksia. Teoksessa kartoitetaan myös hyvän pankki- ja vakuutustavan sisältöä eräissä käytännön kannalta tärkeissä konkreettisissa ongelmatilanteissa.
Kirja sopii pankki- ja vakuutusalalla työskenteleville lakimiehille sekä muille lakimiehille, jotka hoitavat näihin toimialoihin liittyviä asioita.
Kirjan kirjoittaja OTL Sakari Wuolijoki toimii lakimiehenä finanssikon­sernissa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2003-04-01

Verkkokirjan ISSN

2954-1832

Painetun kirjan ISSN

1458-0446