Normi yhteisen mittapuun käytäntönä

Normi yhteisen mittapuun käytäntönä

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

François Ewalds

Avainsanat:

sosiaalioikeus, standardit, oikeuspositivismi, oikeusfilosofia, oikeus (oikeudenala), normit, oikeusperiaatteet, vakuutus, kurinpitomenettely, oikeusnormit, oikeudenmukaisuus, Foucault Michel

Tiivistelmä

Mitä normit ovat? Kuinka kurinpito, vakuutukset ja teollisuusstandardit ovat vaikuttaneet ihmistieteisiin yleisesti ja oikeudelliseen ajatteluun erityisesti? Mikä on "normaali" keskivertoihminen? Ovatko normit ja oikeus yhteismitattomia? Tässä kirjassa François Ewald etsii vastauksia mm. näihin kysymyksiin. Ewaldin kirjoitusta täydentää Kaarlo Tuorin arvio Ewaldin "kriittisestä oikeuspositivismista".
François Ewald on ranskalainen filosofi ja lakimies, joka tunnetaan laajalti myös filosofi Michel Foucault'n pitkäaikaisena yhteistyökump­panina. Hän toimii nykyään vakuutusalan ammattikorkeakoulun johtajana Pariisissa. Kaarlo Tuori on yleisen oikeustieteen professori Helsingin yliopistossa.

Normi yhteisen mittapuun käytäntönä

Tiedostolataukset

Julkaistu

2003-03-01

Verkkokirjan ISSN

2954-1832

Painetun kirjan ISSN

1458-0446