Oikeusteoreettisia katkelmia

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Kimmo Nuotio; Tapio Määttä; Aulis Aarnio; Eerik Lagerspetz; Kaarlo Tuori

Avainsanat:

oikeusfilosofia, lainoppi, oikeustiede, teoriat, metodologia, käsitteet, hallinto-oikeus (oikeudenala), henkilöhistoria, oikeustieteilijät, hermeneutiikka, taloushistoria, Haataja Kyösti, Ross Alf, Wright Georg Henrik von, Makkonen Kaarle, Aarnio Aulis

Tiivistelmä

Oikeusteoria ei ala tyhjästä, vaan tälläkin alalla on aika ajoin tarpeellista palata koti- ja ulkomaisiin klassikoihin sekä arvioida erilaisten suuntausten ja traditioiden merkitystä. Tämä kirja sisältää, kattavuuteen ja edusta­vuuteen pyrkimättä, eräitä fragmentteja sanotusta teemasta. E-sarjassa aikaisemmin ilmestyneissä teoksissa Filosofien oikeus 1-2 keskityttiin filosofien näkemykseen oikeudesta, mutta nyt on esillä selvemmin oikeusteorian näkökulma. Teoksen artikkeleissa esitellään ja arvioidaan Kyösti Haatajan kritiikkiä aikansa oikeustieteestä, Alf Rossin oikeusajat­telua, Georg Henrik von Wrightin käsitystä normeista ja käytännöllisestä järjestä, Kaarle Makkosen vaikutusta kotimaiseen julkisoikeuden tutki­mukseen sekä Aulis Aarnion nimeen liitettyä analyyttistä hermeneutiikkaa. Kirjoittajina on joukko alan kotimaisia kärkinimiä.

Luvut

 • Kyösti Haataja - sosiaalireformistinen käsitelainopin varhaiskriitikko ja taloushistoriallisen oikeustutkimuksen uranuurtaja
  Tapio Määttä
 • Alf Ross ja realistinen oikeustiede
  Aulis Aarnio
 • G. H. von Wright ja käytännöllinen järki
  Eerik Lagerspetz
 • Kaarle Makkonen ja suomalainen hallinto-oikeus
  Kaarlo Tuori
 • Valikoivia huomioita Aulis Aarnion analyyttisesta hermeneutiikasta
  Kimmo Nuotio

Tiedostolataukset

Julkaistu

2003-02-01

Verkkokirjan ISSN

2954-1832

Painetun kirjan ISSN

1458-0446