Nykyajan muuttuva oikeus : Justus ry. 10 vuotta = Nutida rätt i förändring : Justus r.f. 10 år

Oikeudenjumalattaren attribuutit. Korkokuva, sopraporta, Vanhan Vaasan hovioikeuden tuomiosalista vuodelta 1786. Vuodesta 1862 Vaasan uudessa hovioikeudentalossa. Veistäjää ei tunneta.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Kimmo Nuotio; Casper Herler; Johan Boucht; Pia Letto-Vanamo; Jaakko Husa; Ari Hirvonen; Johanna Niemi-Kiesiläinen; Lars D. Eriksson; Mikael Hidén; Olli Mäenpää; Juha Pöyhönen; Heikki Toiviainen; Marcus Norrgård; Johan Bärlund; Thomas Wilhelmsson; Dan Frände; Katriina Kuusniemi; Sanna-Maria Jokinen

Avainsanat:

Justus (yhdistys), oikeus (oikeudenala), lainsäädäntö, muutos, oikeustiede, oikeusjärjestelmät, lainoppi, psykoanalyyttiset teoriat, sensuuri, sananvapaus, seksuaalirikokset, oikeuspolitiikka, hallinto-oikeus (oikeudenala), perusoikeudet, hallinto, talousoikeus, yhtiöoikeus, osakkaat, oikeudet, juristit, koulutus, korkeakouluopetus, tutkinnonuudistus

Tiivistelmä

Oikeudellisen muutoksen kysymykset ovat tärkeitä modernissa oikeus­tieteessä, joka koettaa tavoittaa oikeuden ydintä kohteensa näennäisestä tai todellisesta 'liikkuvaisuudesta' huolimatta. Oikeuden pinnan liikkeiden ollessa hyvin vilkkaita tarve edetä kohti pinnanalaisia oikeuden kerros­tumia voimistuu. Kotimaisessa oikeudessa oikeudellisen muutoksen teema on erityisen ajankohtainen. Oikeuden muutokset vaativat myös näitä muutoksia tulkitsevalta oikeustieteeltä uudistumista, välineidensä sovittamista oikeuden ja yhteiskunnankin muutokseen.
Den föreliggande festskriften för Justus r.f./ry. berör detta tema. Artiklarna i bokens första del behandlar den rättsliga förändringen inom bland annat förvaltningsrätten, civilrätten och kvinnorätten och för fram ett flertal olika aspekter gällande problematiken. Den andra delen gäller den juridiska utbildningen och hur den kunde reformeras. En stor del av artiklarna i verket är skrivna av franistående finländska forskare.

Luvut

 • Muuttuuko oikeus todella? Oikeuskehityksen syvyys muutoksen vuosikymmenellä
  Kimmo Nuotio
 • Kiinnostaako enää pohjoinen?
  Pia Letto-Vanamo
 • Maailman oikeusperheiden luokittelu 2000-luvulla
  Jaakko Husa
 • Nautintaoikeus - Sananvapaus ja sensuuri psykoanalyyttisen lainopin tarkastelussa
  Ari Hirvonen
 • Seksuaalirikosten muutokset ja sukupuolittunut subjekti
  Johanna Niemi-Kiesiläinen
 • En legalstrategi för 2000-talet
  Lars D. Eriksson
 • Havaintoja hallinnollisten säädösten antovallan puitteista uuden perustuslain järjestelmässä
  Mikael Hidén
 • Hyvä hallinto - aito perusoikeus7
  Olli Mäenpää
 • Kohti uuden talouden juridiikkaa
  Juha Pöyhönen
 • Osakkeenomistajan oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen
  Heikki Toiviainen
 • Anspråk och säkringsåtgärd
  Marcus Norrgård
 • Pedagogiska utmaningar för juristutbildningen
  Johan Bärlund
 • Behövs det en ny examensreform - juridik i småbitar eller som helheter?
  Thomas Wilhelmsson
 • Om sätten att utbilda jurister
  Dan Frände
 • Den juridiska utbildningen - ett genmäle
  Johan Boucht
 • Justus r.f. 10 år - Justus ry. 10 vuotta
  Katriina Kuusniemi, Sanna-Maria Jokinen
Oikeudenjumalattaren attribuutit. Korkokuva, sopraporta, Vanhan Vaasan hovioikeuden tuomiosalista vuodelta 1786. Vuodesta 1862 Vaasan uudessa hovioikeudentalossa. Veistäjää ei tunneta.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2001-05-01

Verkkokirjan ISSN

2954-1832

Painetun kirjan ISSN

1458-0446