Talouselämän rikokset, rikosoikeus ja kriminaalipolitiikka: Empiirinen ja rikosoikeusteoreettinen tutkimus rauenneista konkursseista

Talouselämän rikokset, rikosoikeus ja kriminaalipolitiikka : empiirinen ja rikosoikeusteoreettinen tutkimus rauenneista konkursseista

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Kaisa Mäkelä

Avainsanat:

talousrikokset, konkurssi, konkurssipesät, velallinen, velallisen rikokset, konkurssirikokset, kirjanpitorikokset, rikoksentorjunta, talouselämä, rikollisuus, rikokset, rikosoikeus, kriminaalipolitiikka, keinottelu

Tiivistelmä

Teos on talousrikosongelmia laaja-alaisesti eri kriminaalitieteellisistä näkökulmista tarkasteleva tutkimus. Siinä selvitetään, kuinka voimassa olevat kirjanpito- ja velallisen rikossäännökset soveltuvat käytännössä tavallisimpiin näiden rikosten tekotapoihin. Kirjassa on tyypillisiä tekotapoja analysoitu hyödyntämällä konkurssiasiamiehen toimistossa koottua sadan rauenneen konkurssin tapausaineistoa.
Rikostunnusmerkistöjen keskeisten tulkinta- ja soveltamiskysymysten erittelyn lisäksi teoksessa pohditaan laajasti teoreettiselta kannalta sitä, kuinka käyttökelpoinen rikosoikeudellinen järjestelmä ylipäänsä on talouselämän rikollisuuden torjunnassa. Teoksessa arvioidaan myös, miten rikosoikeusjärjestelmää voitaisiin kehittää, jotta se olisi entistä soveliaampi ja tehokkaampi käsittelemään talousrikosasioita.

Talouselämän rikokset, rikosoikeus ja kriminaalipolitiikka : empiirinen ja rikosoikeusteoreettinen tutkimus rauenneista konkursseista

Tiedostolataukset

Julkaistu

2001-04-01

Verkkokirjan ISSN

2954-1832

Painetun kirjan ISSN

1458-0446