Kotimaisen rikosoikeustieteen tila ja tulevaisuus

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Kimmo Nuotio (toim.)
Esko Yli-Hemminki (toim.)

Avainsanat:

rikosoikeus, rikosoikeustiede

Tiivistelmä

Rikosoikeuden yhtä hyvin kuin sitä tutkivan tieteen on reagoitava aikansa haasteisiin. Kotimaisessa rikosoikeustieteessä on tarpeen pohtia sitä, mitä 1990-luvulla alkaneessa ja erityisesti tuolle vuosikymmenelle ajoittuneessa ripeätahtisessa muutosprosessissa oikeastaan tapahtui ja miten tieteemme siihen reagoi. Kuljimmeko aina vain perässä, reagoimmeko jälkijättöisesti, vai oliko tiede mukana myös siinä, miten reagoimme, miten ajattelimme? Millaisia vaikutteita otimme, mihin on tultu?

Tämän kirjan artikkeleissa nostetaan esille kiihkeätahtisen oikeudellisen muutoksen piirteitä. Samalla tuodaan aineksia koetun oikeudellisen ja tieteellisen muutoksen arviointiin.

Luvut

 • Esipuhe
  Kimmo Nuotio, Esko Yli-Hemminki
 • Ari-Matti Nuutila ja rikosoikeuden yleisten oppien tutkimuksen uudistuminen
  Kimmo Nuotio
 • Suomalaisen rikosoikeustieteen laaja-alaistuminen 1990-luvulla
  Sakari Melander
 • Uudistunut, uudistuva rikosoikeuden yleisten oppien systematiikka
  Matti Tolvanen
 • Moderni rikosoppi ja tuottamus rikosoikeudessa, rikoslakiuudistus ja korkein oikeus
  Raimo Lahti
 • Seurauksen ennakoitavuus ja ennakoitava rikosoikeudellinen tulkinta
  Dan Frände
 • Rikosoikeudellisen syyllisyyskäsityksen pysyvyys ja tulevaisuus
  Tatu Hyttinen
 • Syyllisyysperiaate osana preventiivistä kriminaalipolitiikkaa nyt ja tulevaisuudessa
  Esko Yli-Hemminki
 • Vihertyikö rikosoikeus?
  Elina Pirjatanniemi
 • Voiko oikeushenkilön rangaistusvastuu edistää kestävää ja eettistä liiketoimintaa?
  Heli Korkka-Knuts
 • Tuottamus vastuuharkinnan kiinnekohtana vahingonkorvausoikeudessa ja rikosoikeudessa – yhtäläisyyksiä ja eroja
  Juha Karhu
 • Joron jäljillä – Ari-Matti Nuutila petosjuridiikan kehittäjänä
  Jussi Tapani
 • Rikoskumppanuuden ja avunannon välinen rajanveto – miten rikoskumppanuus erotetaan avunannosta modernissa rikosoikeudessa?
  Lauri Luoto
 • Riittääkö vaarasta kaikille? Luodin kimmoke Ruotsista
  Claes Lernestedt
 • Kohti presumptiivista rikosvastuuta? Presumoitu tahallisuus ja sisäpiirintiedon väärinkäyttö
  Kai Kotiranta
 • Tuottamuksellinen kirjanpitorikos sekä veron kiertäminen, verosuunnittelu ja veropetos
  Asko Lehtonen
 • Järjestäytynyt rikollisuus rikosprosessin haasteena
  Jyri Paasonen, Jesse Vainio, Sonja Vieristö

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-04-26

Verkkokirjan ISSN

2954-1832

Painetun kirjan ISSN

1458-0446