Muuttuva sosiaalioikeus

Muuttuva sosiaalioikeus

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Sakari Hänninen; Toomas Kotkas; Eeva Nykänen; Marja Pajukoski; Maija Sakslin; Ari Hirvonen; Eeva Nykänen; Paul Van Aershot; Laura Kalliomaa-Puha; Pentti Arajärvi; Raija Huhtanen; Sanna Hyttinen; Suvianna Hakalehto-Wainio; Jan-Erik Helenelund; Elina Palola

Avainsanat:

sosiaalioikeus, sosiaaliturva, lainsäädäntö, sosiaaliset oikeudet, perusoikeudet, ihmisoikeudet, irtolaisuus, maahanmuuttajat

Tiivistelmä

Ajankohtainen artikkelikokoelma lähestyy sosiaalisten oikeuksien toteuttamista ihmisoikeuksien, EU-oikeuden, perusoikeuksien ja tavallisena lakina annetun sääntelyn asettamien edellytysten kautta. Kirja jakaantuu kolmeen osaan. Niistä ensimmäinen tarkastelee asiakkaan aseman muutosta 1800-luvun lopun irtolaisuudesta tämän päivän kuluttajaksi, erityisenä kysymyksenä maahanmuutto. Toinen osa pohtii yhtäältä lainsäätäjän ja toisaalta muutoksenhakuelinten roolia sosiaalisten oikeuksien takaajina. Kolmas osa käsittelee ihmisoikeussopimusten ja EU-oikeuden kautta kansalliselle sääntelylle nousevia haasteita. Kirja on tärkeää luettavaa kaikille sosiaalioikeudesta kiinnostuneille, erityisesti sosiaalioikeuden tutkijoille, opiskelijoille ja sosiaali- ja terveydenhuoltoa toteuttaville asiantuntijoille sekä hallinnossa että oikeuslaitoksessa.

Luvut

 • Pahat toimettomat. Irtolaisuus sosiaalioikeuden ja sosiaalipolitiikan peilinä
  Ari Hirvonen
 • Maahanmuuttajat sosiaalisten oikeuksien subjekteina
  Eeva Nykänen
 • Kotoutumislainsäädäntö ja sen toimeenpano yksilön oikeuksien näkökulmasta
  Paul Van Aershot
 • Homo sosiojuridicus – mitä asiakkaalta ja potilaalta odotetaan?
  Laura Kalliomaa-Puha
 • Eduskunta sosiaalioikeudellisena toimijana
  Pentti Arajärvi
 • Sosiaaliset perusoikeudet perustuslakivaliokunnan käytännössä
  Raija Huhtanen
 • Oikeustosiseikoista sosiaalioikeudessa
  Sakari Hänninen
 • Perustuslain 19 §:n sosiaaliset perusoikeudet korkeimman hallinto-oikeuden lainkäytössä
  Toomas Kotkas
 • Turvaako muutoksenhaku sosiaalisten oikeuksien toteutumista?
  Marja Pajukoski
 • Sosiaaliset ihmisoikeudet ja Suomi – sitomattomista tavoitteista Euroopan ihmisoikeussopimuksen varjoon
  Sanna Hyttinen
 • Lasten oikeusturva lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta
  Suvianna Hakalehto-Wainio
 • Asuminen ihmisoikeutena Suomessa – oikeuden kohdentuminen
  Jan-Erik Helenelund
 • Yleishyödyllisyys ja sosiaalipalvelut EU :ssa – kohti markkinoiden ja julkisten palvelutehtävien välistä tasapainoa?
  Elina Palola
Muuttuva sosiaalioikeus

Tiedostolataukset

Julkaistu

2013-01-01

Verkkokirjan ISSN

2954-1832

Painetun kirjan ISSN

1458-0446