Oikeuskulttuurin eurooppalaistuminen : Ihmisoikeuksien murroksesta kansainväliseen vuorovaikutukseen

Oikeuskulttuurin eurooppalaistuminen : ihmisoikeuksien murroksesta kansainväliseen vuorovaikutukseen

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Tuuli Heinonen; Juha Lavapuro; Riitta-Leena Paunio; Kimmo Sasi; Matti Pellonpää; Pauliine Koskelo; Martin Scheinin; Tuomas Ojanen; Mikko Puumalainen; Janne Salminen

Avainsanat:

Euroopan unioni, Europeiska unionen, oikeuskulttuuri, kansainvälistyminen, eurooppalaistuminen, perusoikeudet, ihmisoikeudet, Euroopan ihmisoikeussopimus, EU-oikeus, perustuslait, uudistukset, perustuslainmukaisuus, valtiosääntöoikeus, oikeuslähteet, oikeusjärjestys, eduskunnan oikeusasiamiehet

Tiivistelmä

Vuonna 2010 tuli kuluneeksi 20 vuotta Euroopan ihmisoikeussopimuksen voimaantulosta, 15 vuotta EU-jäsenyyden alkamisesta ja perusoikeusuudistuksesta sekä 10 vuotta perustuslain kokonaisuudistuksesta. Ajanjakso on vaikuttanut suomalaisen oikeusajattelun perusteisiin poikkeuksellisen syvällisesti. Jo muutoksen merkittävyys pakottaa arvioimaan tarkemmin kansallisen oikeuden nykytilaa, reflektoimaan aikaisempien muutosten toteutumista ja katsomaan tulevaisuuteen: Mikä on ollut kansainvälistymiskehityksen merkitys suomalaiselle oikeudelliselle identiteetille ja kansalliselle perustuslakikäsitykselle? Onko kansallisella perusoikeusjärjestelmällä tulevaisuutta? Teoksen kokoava teema on vuorovaikutus. Kansallista oikeutta tarkastellaan erityisesti oikeusjärjestysten päällekkäisyyden, dialogisuuden ja eri institutionaalisten toimijoiden välisten suhteiden näkökulmasta. Teoksen kirjoittajat ovat suomalaisen oikeuskulttuurin muutosta läheltä seuranneita tutkijoita, instituutioiden edustajia ja muutoksen tekijöitä.

Luvut

 • Suomen oikeuden eurooppalaistuminen ja valtiosääntöistyminen 1990–2012
  Tuuli Heinonen, Juha Lavapuro
 • Perusoikeudet ihmisten arjessa – eduskunnan oikeusasiamiehen rooli ja sen muutokset
  Riitta-Leena Paunio
 • Eurooppalaistuminen perustuslakivaliokunnassa
  Kimmo Sasi
 • Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkintaa koskevasta vuoropuhelusta
  Matti Pellonpää
 • Perusoikeusjärjestelmän ongelmakohtia kansallisen lainkäyttäjän näkökulmasta
  Pauliine Koskelo
 • Perusoikeuskonfliktit
  Martin Scheinin
 • Perusoikeusargumentaation kontrolloitavuudesta
  Juha Lavapuro
 • Valtiosääntöoikeus ja oikeuslähdeoppi
  Tuuli Heinonen
 • Konstitutionaalinen konflikti Suomessa
  Tuuli Heinonen
 • Räppänä raollaan Eurooppaan – Euroopan unionin perusoikeudet Suomen oikeudessa
  Tuomas Ojanen
 • Mitä Euroopan unionin perusoikeudet merkitsevät laillisuusvalvonnalle?
  Mikko Puumalainen
 • Kansallinen valtiosääntöidentiteetti Euroopan unionin oikeusjärjestyksessä
  Janne Salminen
Oikeuskulttuurin eurooppalaistuminen : ihmisoikeuksien murroksesta kansainväliseen vuorovaikutukseen

Tiedostolataukset

Julkaistu

2012-01-01

Verkkokirjan ISSN

2954-1832

Painetun kirjan ISSN

1458-0446