Oikeusasiamiesinstituutio

Oikeusasiamiesinstituutio

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Kirsi Kuusikko

Avainsanat:

oikeusasiamiehet, laillisuusvalvonta, valvonta, perusoikeudet, hyvä hallinto, julkinen hallinto, viranomaiset, eduskunnan oikeusasiamies, eduskunnan oikeusasiamies → kansainvälinen vertailu, Euroopan oikeusasiamies, toimivalta, organisaatio, hyvinvointivaltio

Tiivistelmä

Oikeusasiamiesinstituution alkuperämaa on Ruotsi, jossa vuonna 1809 kansanedustuslaitos valitsi oikeusasiamiehen (ombudsman) valvomaan julkisen hallinnon toiminnan laillisuutta. Oikeusasiamiesinstituutio otettiin käyttöön Suomessa vuonna 1919. Toisen maailmansodan jälkeen instituutio on omaksuttu lähes kaikissa Euroopan maissa ja muuallakin maailmalla. Euroopan unionin oikeusasiamies aloitti toimintansa vuonna 1995. Tämä kirja on kattava yleisesitys oikeusasiamiesinstituutiosta. Pääpaino on Suomen eduskunnan oikeusasiamiehen toiminnassa ja tehtävissä: ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Perustuslain 109 §:n mukaan oikeusasiamies valvoo, että julkista tehtävää hoidettaessa noudatetaan lakia ja perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat. Kirjassa tarkastellaan myös oikeusasiamiesinstituution kansainvälistymistä sekä liittymistä hyvän hallinnon edistämiseen julkisessa hallinnossa. Kirjan kirjoittaja OTT, FT, VT Kirsi Kuusikko on Lapin yliopiston hallinto-oikeuden professori.

Oikeusasiamiesinstituutio

Tiedostolataukset

Julkaistu

2011-01-01

Verkkokirjan ISSN

2954-1832

Painetun kirjan ISSN

1458-0446