Kansallinen oikeus ja liittovaltioistuva Eurooppa

Kansallinen oikeus ja liittovaltioistuva Eurooppa = National law and Europeanisation

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Erkki J. Hollo; R. C. Van Caenegem; Aulis Aarnio; Maarit Jänterä-Jareborg; Iain Cameron; John A. E. Vervaele; Heikki E. S. Mattila; Antero Jyränki; Ulla Tiililä; Virpi Harju; Jarno Tepora; Juha Karhu; Jaana Norio-Timonen; Eva Tammi-Salminen; Jukka Mähönen; Pekka Vihervuori; Matti Pellonpää; Laura Ervo; Eija Siitari-Vanne; Samuli Miettinen; Thilo Marauhn

Avainsanat:

Euroopan yhdentyminen, oikeuskulttuuri, lakien yhdenmukaistaminen, Euroopan ihmisoikeussopimus, lakikieli, siviilioikeus, ihmisoikeudet, rikos, ympäristöo

Tiivistelmä

Suomalaisen Tiedeakatemian toukokuussa 2008 pidetyn 100-vuotisjuhlaseminaarin puheenvuoroista koottu artikkelikokoelma. Mukana on parinkymmenen suomalaisen ja ulkomaalaisen asiantuntijan puheenvuorot, joiden teemoina ovat mm. oikeuskulttuuri ja -kieli, eurooppalaistuva siviilioikeus, ihmisoikeudet ja oikeusturva ja kansallisen päätoksenteon menettelyautonomia.

Luvut

 • Historical Considerations on the Role of Judges in Europe and America
  R. C. Van Caenegem
 • In the Footsteps of the New Rhetoric
  Aulis Aarnio
 • Family Law in the European Judicial Space – Concerns Regarding Nation-State’s Autonomy and Legal Coherence
  Maarit Jänterä-Jareborg
 • The Influence of European Human Rights Law on National Law
  Iain Cameron
 • Fundamental Rights in the European Space for Freedom, Security and Justice: The Prætorian ne bis in idem Principle of the Court of Justice
  John A. E. Vervaele
 • Oikeusviestinnän näkökulmia
  Heikki E. S. Mattila
 • Oikeuden ja kielen suhde
  Antero Jyränki
 • Oikeuskielen ja yleiskielen suhde: viisi näkökulmaa
  Ulla Tiililä
 • Oikeuden sanaton kieli
  Virpi Harju
 • Eurooppalaistuva siviilioikeus
  Jarno Tepora
 • Suomalaisen siviilioikeuden tila ja tulevaisuus – pohjoismainen tausta ja eurooppalaiset haasteet
  Juha Karhu
 • Tutkija eurooppalaisena lainsäätäjänä
  Jaana Norio-Timonen
 • Eurooppalaistuvan esineoikeuden haasteet
  Eva Tammi-Salminen
 • Eurooppalainen yritysoikeus globalisaation puristuksessa
  Jukka Mähönen
 • Human Rights and the Procedural Autonomy of National Decision-Making: Starting Points for the Theme
  Pekka Vihervuori
 • Euroopan ihmisoikeussopimuksen hallintomenettelylle ja lainkäytölle asettamat vaatimukset ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön valossa
  Matti Pellonpää
 • Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja kansallinen päätösvalta
  Laura Ervo
 • Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – tehokkuus hallinnon ja hallintolainkäytön välisenä työnjakona
  Eija Siitari-Vanne
 • European Criminal Law in National Courts: The Application of Limits to Direct and Indirect Effect
  Samuli Miettinen
 • Man, Environment and Law – Thoughts of Balance and Communication
  Erkki J. Hollo
 • Managing Diversity - Competitive Federalism in Light of the Lisbon Treaty
  Thilo Marauhn
Kansallinen oikeus ja liittovaltioistuva Eurooppa = National law and Europeanisation

Tiedostolataukset

Julkaistu

2009-01-01

Verkkokirjan ISSN

2954-1832

Painetun kirjan ISSN

1458-0446