Oikeuden kaleidoskooppi: kirjoituksia oikeudesta ja sen historiasta

Oikeuden kaleidoskooppi : kirjoituksia oikeudesta ja sen historiasta

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Hannu Tolonen

Avainsanat:

Tuomas Akvinolainen, Thomas ab Aquino, oikeustiede, tieteenteoria, oikeushistoria, oppihistoria, oikeusfilosofia, oikeusperiaatteet, oikeuslähteet, oikeusjärjestelmät, oikeus (oikeudenala), oikeuskäytäntö, sopimusoikeus, julkisoikeus, kauppaoikeus, omistusoikeus, aatehistoria, Brusiin Otto, Locke John, luonnonoikeus

Tiivistelmä

"Abstraktin ja konkreetin suhde on Hannun oppihistoriallisia ja oikeusteoreettisia töitä yhdistäviä teemoja. Aristoteleen käytännöllisessä filosofiassa Hannua kiinnosti yhtäältä faktisen ja normatiivisen sekä toisaalta abstraktin ja konkreetin yhdistäminen. Aristoteelisen käytännöllisen filosofian avainkäsite on fronesis: aristoteelinen praktinen tieto, fronesis, liittää yleiset periaatteet ja päämäärät konkreettisiin tekoihin konkreeteissa tilanteissa. Hannulle ihmisten sosiaalinen ja kulttuurinen elämä ylipäätään on olennaisesti abstraktin ja konkreetin yhteen punoutumista. Tämän yksi ilmenemismuoto on yleisten normien ja konkreettisten sovellutusten hermeneuttinen kehä." Näin luonnehtii Kaarlo Tuori johdantoartikkelissaan professori Hannu Tolosen (1945-2005) oikeutta ja yhteiskuntaa koskevien käsitysten lähtökohtia. Postuumiin teokseen on koottu Hannu Tolosen keskeisin oppihistoriallinen ja oikeusteoreettinen artikkelituotanto.

Oikeuden kaleidoskooppi : kirjoituksia oikeudesta ja sen historiasta

Tiedostolataukset

Julkaistu

2008-01-01

Verkkokirjan ISSN

2954-1832

Painetun kirjan ISSN

1458-0446